Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD
 Zákazník nejdříve ohlásí reklamaci na e-mail: obchod@elladecor.cz
Reklamace musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, dále adresu a kontakt.
V reklamaci zákazník uvede, kdy a jaké zboží zakoupil, popis reklamace a pokud možno fotografie reklamovaného zboží.
Reklamované zboží po vzájemné dohodě odešle na adresu provozovny. Bude také informován, kdo hradí poplatky na dopravu.
LHŮTY PRO ROZHODOVÁNÍ O REKLAMACÍCH A PRO JEJICH VYŘIZOVÁNÍ
Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.
Zákazník bude ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace písemně kontaktován na email, a to i v případě, pokud reklamaci není možné uplatnit.
Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.